Wiktoria Kalbarczyk

Logistyka

Uczę się z zachwytem Boga i natury.

Szczęśliwa narzeczona. Obdarowana wrażliwością na stworzenie.

Uważam, że człowiek powinien żyć w jedności z Ziemią.

Studentka II. roku ochrony środowiska.

Animatorka GCCM.